top of page
  • Forfatters billedeJonna Clæsøe

Brug papir og få skoven til at vokse!

"Tryksager forurener og formindsker vores skove!" Dette er en af de sejlivede myter om papirindustrien. Gik du rundt om tænkte det samme, så er du ikke den eneste. Men så kommer her dagens bedste nyhed: Tryksager der produceres i Danmark er bionedbrydelige, flytter solenergi og bidrager til med mere skov i Europa!"Aarrh.. kan det nu også være rigtigt" tænker du nok. Men jo – den er simpelthen god nok!

"Ok – men digital kommunikation må da trods alt være mere miljøvenligt" tænker du så. Her kan jeg nok også overraske dig ved fortælle, at der findes intet videnskabeligt og sagligt belæg for, at digital kommunikation er bedre for klima og miljø end trykt kommunikation.

Vidste du i øvrigt at brugen af computere og især servere udgør 2% af verdens samlede CO2- udslip?


Det er op ad bakke af aflive de gamle indgroede myter. Jeg hører dem nemlig også, når jeg er ude og fortælle om tryksagernes unikke fordele. Så derfor skynder jeg mig fluks, at give Jer et link til kampagnen "Tryk med ansvar" som "GRAFKOM" står bag. På dette website finder du et væld af guldkorn og aha-oplevelser, som sikkert vil påvirke din næste kommunikationsplan – og forhåbentlig bidrage til at tryksagen bliver et berettiget kommunikationsmiddel.


Linket til kampagnewebsite kommer her: https://www.trykmedansvar.dk/

På websitet kan man downloade fedt info-materiale. Fx denne her:

Info_om_papir_og_tryk
.pdf
Download PDF • 44.43MB


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Appetizer // Uddrag fra website:


Papir flytter solenergi


De færreste ved det, selv om det er værd at glæde sig over: Papir er den geniale måde at flytte solenergi fra skovene og ind til byerne, hvor energibehovet er. Når træ bliver lavet om til papir, slipper man nemlig for at transportere en masse luft og vand fra skov til by.


Livscyklusanalyser viser, at det gavner klimaet at bruge papir, når træet kommer fra vedvarende skovbrug.

Papirets gode klimaeffekt skyldes, at træerne under deres vækst optager solenergi og CO2. Hvert træ er et CO2-lager og et batteri af solenergi. Det er papir også, netop fordi det er lavet af træ.

Papir kan endda genbruges i masser af produkter, fx i tryksager og emballage. Til sidst kan det brændes af og udnyttes som CO2-neutral energi, og vi sparer kul, olie og gas. På denne måde kan man udnytte den solenergi, som træet blev skabt af. Derved bidrager papir til en cirkulær økonomi, et kredsløbssamfund og en fossilfri fremtid. Alt sammen til gavn for klimaet. Samtidig og lige så vigtigt sker der det, at når vi flytter papiret fra skoven og ind til byen, så kan vi bruge det til kommunikation, som ellers ville blive kommunikeret gennem digitale kanaler, der kan være en dårligere løsning for klimaet.


Klimafordelen er der med det samme

Man kunne tro, at fældning og brug af træ først var klimavenligt, når et nyt træ var vokset op, måske 50 år senere. Men sådan er det ikke, heldigvis. Skoven optager nemlig lige meget CO2, uanset om man tynder nogle af træerne ud for at bruge dem til papir. De øvrige omkringstående træer vokser blot så meget mere og optager dermed mere CO2,end de ellers ville gøre.

Hvis man ikke bruger skovenes træ, blandt andet til papir, mister man efterhånden to af skovenes klimavirkninger: Dels at CO2-optaget mindskes og til sidst går næsten i stå, når træerne bliver gamle. Dels at CO2-lagringen mistes, når døde træer rådner og giver deres CO2 tilbage til luften.


Papir flytter solenergi fra skov til by

I en verden, som behøver vedvarende, fossilfri, CO2-neutral og forsyningssikker energi, er det oplagt at søge at udnytte noget af al den solenergi, som skovene fanger.

Problemet er, at der kan være meget lang vej, måske tusinder af kilometer, mellem skovene med solenergien og byerne med energibehovet.


Træ er naturens eget genbrug af solenergi og CO2

Spørgsmålet er, hvordan man bedst flytter solenergien den lange vej fra skovene, fx i Sverige og Finland, til byerne, hvor energi-behovet er størst, fx i Danmark?

Hvis man flytter træet som fx flis eller træpiller, må man også flytte al den luft og vand, som er i træet. Det er meget transport til ingen nytte. Men i papir er næsten al luft og vand fjernet. Derfor er papir en genial, økonomisk og klimavenlig måde at transportere solenergi fra skovene ind til byerne, hvor papiret skal bruges.


Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page