top of page
// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Her ses et par af de færdige skilte på én af Vestforbrænding's genbrugsstationer.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Research og skitser inden vi letter!

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Et udsnit af designmanualen der beskriver de bagvedliggende designprincipper for alle piktogrammerne.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Et udsnit af designmanualen der beskriver fontvalg og udvalgte snit m.m.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Dekorationscollage med et lille udvalg af piktogrammerne.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Design af skilte- farve- tal- og piktogramsystem. Tidligere havde Vestforbrænding ingen piktogrammer på deres skilte og alle skiltene var gule og i forskellige formater. Så det er svært for borgerne at få et overblik over pladsen. Derfor var idéen at designe et nyt skilte-, farve-, tal og piktogramsystem til alle Vestforbrænding's genbrugespladser. Det blev en stor succes, fordi det nu er langt nemmere for borgere, at få et overblik og forstå hvad de mange containere må indeholde.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Endnu et eksempel på et færdigt skilt.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Eksempel på piktogrammer på bygning på genbrugsstation.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Design og rentegning af 45 enkle og letgenkendelige piktogrammer til "fremtidens genbrugsplads". Piktogrammerne anvendes både på alle offentlige renovations beholdere (skraldespande og containere) i byrummet, på institutioner, i private hjem og genbrugsstationerne.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Tilrettelæggelse, design og produktion af designguide der beskriver baggrunds idéen med hele det nye komplette designkoncept.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Design og produktion af skiltemanual.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Tilrettelæggelse, design og produktion af designmanual der beskriver alle regler for piktogrammerne, diverse farvekoder for hvert piktogram, hvilken typografi der skal anvendes, nummersystemet samt designprincipperne for skiltesystemet (pylonskilte, containerskilte, facadeskilte, oversigtsskilte m.m.).

// Vestforbrændig

// Vestforbrændig

Design af skilte- farve- tal- og piktogramsystem. Tidligere havde Vestforbrænding ingen piktogrammer på deres skilte og alle skiltene var gule og i forskellige formater. Så det er svært for borgerne at få et overblik over pladsen. Derfor var idéen at designe et nyt skilte-, farve-, tal og piktogramsystem til alle Vestforbrænding's genbrugespladser. Det blev en stor succes, fordi det nu er langt nemmere for borgere, at få et overblik og forstå hvad de mange containere må indeholde.

Skraldecontainer

Skraldecontainer

Efter udrulningen af det nye skiltesystem, så er det sjovt, at møde designet rundt omkring i det offentlige rum.

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Endnu et eksempel på et færdigt skilt...

Albertslund, Oversigtskort2_A

Albertslund, Oversigtskort2_A

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Design af katalog der beskriver de bagvedliggende idéer for "fremtidens genbrugsstation".

// Vestforbrænding

// Vestforbrænding

Efter udrulningen af det nye skiltesystem, så er det sjovt, at møde designet rundt omkring i det offentlige rum. Her set på et rådhus.

Back-knap_2022_outline_farve.png
bottom of page